Kostedeweg 10
7251 MZ  Vorden

Tel: 0575-559223
Mob: 06-10886627
  Gratis Advies

Misschien wat eigenwijs; u ongevraagd advies geven over zaken die we regelmatig tegenkomen. Maar stel dat u ze over het hoofd ziet… hoe zou uw evenement er dan uitzien? Daarom brengen we onderstaande punten graag onder de aandacht.

 • Geeft u een feest in een tent en komen niet meer dan 100 personen, raadpleeg hiervoor de website van uw gemeente!
 • U geeft een feest in een tent en er komen meer dan 100 personen, vraag dan een vergunning aan bij de gemeente en zorg voor een  goedgekeurd opstellingsplan. Raadpleeg hiervoor de website van uw gemeente!
 • Zijn uw buren op de hoogte gebracht of uitgenodigd op het feest, in verband met mogelijk te verwachten geluidsoverlast.
 • Sluit bij een groot evenement een evenementenverzekering af bij uw eigen verzekeringsadviseur.
 • Heeft u met het plannen van de datum van uw feest rekening gehouden met vakanties, vader- en moederdag, belangrijke voetbalwedstrijden en nationale feestdagen.
 • Is er voldoende parkeergelegenheid om de locatie heen voor alle gasten.
 • Is de capaciteit van de elektra onvoldoende, huur dan een geluidgedempte aggregaat om de elektravoorziening tijdelijk uit te breiden.
 • Bij live muziek is een gestabiliseerde aggregaat noodzakelijk.
 • Is de catering aangepast aan het seizoen en zijn er speciale (dieet)wensen.
 • Creëer de juiste sfeer met bijvoorbeeld palmen, brandvertragende versiering en verlichting.
 • Bevorder de brandveiligheid; zorg voor voldoende blusmiddelen, nooduitgangen en vrije vluchtroutes.
 • Beschikt uw locatie over (voldoende) sanitaire voorzieningen.
 • Voorkom diefstal; zorg voor een bewaakte garderobe en eventueel voor security op en om de locatie.
 • Maak een draaiboek van de hele dag en hou hierbij rekening met "mooi weer" en "slecht weer" opties.
 • Maak een plattegrond van de locatie met de inrichting van de tent, de mogelijkheden voor parkeren en de aan- en afvoer van materiaal. Houd met de opstelling van de tent rekening met de gebruikelijke windrichting en de stand van de zon in verband met de plaats van het terras.
 • Een tent met een houten vloer in de winter voorkomt het optrekken van kou.
 • Hou bij het slaan van tentharingen rekening met het leidingverloop van de nutsbedrijven in de ondergrond. Informatie hierover kunt u inwinnen op www.klic.nl.
 • Houd bij de hoeveelheid te bestellen glaswerk rekening met de mogelijkheid om tussendoor te spoelen.
 • Bestel bij meerdaagse evenementen extra tafellinnen.
 • Voor een receptie gaan we uit van 1 m² per persoon. Voor een diner is 1½ á 2 m² per persoon het uitgangspunt.
 • Wij brengen u graag in contact met de juiste cateraar.

 

Bij de brandweer dient een gebruiksvergunning aangevraagd te worden voor het gebruiken van tenten. De eisen welke aan de verbruikersvergunning worden gesteld zijn sterk aanhankelijk van de regio. Mogelijk dat deze eisen in de loop van de tijd zullen worden aangescherpt. We noemen er enkelen:

 • De toegang tot het terrein en de tenten moeten worden vrijgehouden van geparkeerde auto's, (brom)fietsen en overige obstakels.
 • Versieringen van papier, dennengroen, weefsels of andere brandbare stoffen mogen niet zijn aangebracht, mits deze voldoen aan de gestelde normen en eisen.
 • In de tent moet op een goed zichtbare plaats een brandblusapparaat met een minimale inhoud van 6 kg aanwezig zijn, per 200 m² tenminste één exemplaar.
 • Kachels of verwarmingselementen met open vuur, open gloeidraden of open verwarmingselementen zijn verboden.
 • Voor tenten waarin meer dan 100 personen tegelijkertijd verblijven dient een door de brandweer goedgekeurd opstellingsplan aanwezig te zijn.
 • In de directe nabijheid van de tent moet een aansluiting op het plaatselijke telefoonnet of een mobiele telefoon aanwezig c.q. bereikbaar zijn.